4 1 2 3

کف پوش

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کفپوش لمینت (ورقه ورقه ) یک بازسازی زیبا از چوب یا سنگ است و از این رو ممکن است  در رنگ، تن و دانه بندی تغییراتی ایجاد شود.لطفا توجه داشته باشید که نمونه های صفحه نمایش همیشه نمی تواند نماینده واقعی محصول نهایی باشدبه همین دلیل، کف پوش جدید و یا جایگزین دقیقا با نمونه های نمایش داده شده و یا کف پوش موجود نمی باشد.