4 1 2 3

تایل سقفی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کاشی های سقفی در چند سال گذشته بسیار محبوب بوده است. این محصولات به صاحبان خانه و طراحان داخلی برای دفاتر اجازه می دهد که توانایی اضافه کردن بسیاری از طراحی و ترکیب به یک اتاق بدون نیاز به صرف پول و زمان اضافه. بسیاری از مردم از کاشی به عنوان سقف کاذب فکر می کنند، اما در ساختمان های اداری بزرگ رایج هستند و اگرچه این یک نوع کاشی است، انتخاب های عالی برای خانه و اداره انتخاب می شود. در اینجا چندین نوع اساسی کاشی موجود در بازار وجود دارد که در خانه استفاده می شود.